Anne Ketelaar

Bestuurlijke samenwerking in het onderwijsdomein - daar houdt Anne zich mee bezig. Bijvoorbeeld de samenwerking tussen onderwijsbesturen, kinderopvang en gemeente rondom onderwijsachterstandenbeleid, de aansluiting onderwijs-jeugdhulp of aan de lokaal educatieve agenda.

Anne is afgestudeerd politicologe aan de London School of Economics en Political Science en Durham University. Zij heeft ervaring opgedaan als adviseur en onderzoeker op het gebied van bestuurlijke hervormingen in binnen- en buitenland. Zo werkte zij aan een financieringssystematiek voor het onderwijs in Montenegro en aan de herstructurering van het ministerie van Onderwijs in Moldavië. De laatste jaren heeft zij zich voornamelijk gericht op het begeleiden van (complexe) verandertrajecten, als leidinggevende en als adviseur bij onder andere de Universiteit van Amsterdam.

Sinds 2016 werkt zij bij Oberon en is zij betrokken bij projecten rond gelijke kansen, onderwijsachterstandenbeleid, (passende) kinderopvang, de lokaal educatieve agenda en bestuurlijke samenwerking op het gebied van onderwijs(beleid). Anne ondersteunt gemeenten, onderwijsbesturen en de kinderopvang bij het komen tot passende oplossingen en beleidsinitiatieven die aansluiten bij de lokale context. Zij is gedetacheerd geweest bij de VNG op het thema aansluiting onderwijs-jeugdhulp en als senior beleidsmedewerker onderwijs bij de gemeente Haarlem op het dossier onderwijskansen.

Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
Slachtstraat 12
3512 BC Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven