Voorkomen uitval, vsv en doorstroom

Scholen willen leerlingen zo goed mogelijk aan een diploma helpen. Gemeenten hebben een lokale en regionale verantwoordelijkheid voor jongeren die verzuimen uit het onderwijs of uitvallen zonder startkwalificatie. De basis voor het voorkomen en aanpakken van verzuim en uitval ligt bij een goede uitvoering van de eigen taken: goed onderwijs en een goede uitvoering van leerplicht en RMC.

Tegelijk vraagt het om samenwerking over organisaties heen. Op regionaal niveau hebben scholen en mbo-instellingen met gemeenten vanuit het convenant voortijdig schoolverlaten (vsv) een samenwerkingsstructuur ontwikkeld. Deze is volop in ontwikkeling. Jongeren uit het voortgezet speciaal onderwijs (VSO), praktijkonderwijs (PrO) en de entreeopleiding hebben vaak een extra steuntje in de rug nodig bij de uitstroom uit het onderwijs. Zodat zij een succesvolle overstap naar een baan of vervolgonderwijs kunnen maken. Ook jongeren met meervoudige problemen vragen om verdergaande samenwerking tussen gemeenten, onderwijs, zorgaanbieders en bedrijven.

 

Aanbod Oberon

Oberon heeft veel expertise en ervaring met de evaluatie van projecten, programma’s en (regionale) samenwerking om voortijdig schoolverlaten te voorkomen en met het inrichten van monitors die succesvolle transities van onderwijs naar werk stimuleren. Ook ondersteunen we instellingen met hun vsv-aanpak.

Wilt u aan de slag met het versterken van uw vsv-beleid of behoefte aan inzicht in de doorstroom op uw instelling of in uw regio van onderwijs naar werk, dan kunt u bij ons terecht voor advisering, ondersteuning of begeleiding. We werken graag een voorstel op maat voor u uit.

Afgelopen jaren hebben we diverse scholen, samenwerkingsverbanden, regio’s en ministeries ondersteund bij vragen rondom de inrichting van de RMC-functie, het terugdringen van uitval, de regionale aanpak voor jongeren in een kwetsbare positie, en het in kaart brengen van transities van school naar werk en het voorzieningenaanbod en gebruik.