Overgang vo-vervolgonderwijs

De overgang van het vo naar het vervolgonderwijs is een belangrijk moment in de schoolloopbaan van leerlingen. Zorgen voor een soepele overgang is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van vo-scholen en instellingen voor vervolgonderwijs. Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) van leerlingen speelt hierbij een belangrijke rol. Om zicht te houden op hoe het leerlingen vergaat in het vervolgonderwijs kunnen vo-scholen gebruik maken van doorstroomdata. Deze bieden scholen veel nuttige informatie, die zij kunnen gebruiken om de doorstroom van leerlingen naar het vervolgonderwijs verder te versoepelen

Aanbod Oberon

Oberon heeft veel expertise en ervaring met monitoring en evaluatie op het gebied van LOB en doorstroom naar het vervolgonderwijs. Heeft u ook een onderzoeksvraag dan werken wij graag een onderzoeksvoorstel op maat voor u uit.

Wilt u aan de slag met het versterken van u LOB-beleid of met het gebruik van doorstroomdata dan kunt u bij ons terecht voor advisering, ondersteuning of begeleiding. Daarnaast kunnen wij u ondersteunen door bijvoorbeeld de begeleiding van pilots en van leernetwerken of door het verzorgen van workshops.