Overgang po-vo

De overstap van de basisschool naar een school voor voortgezet onderwijs is een belangrijk moment voor leerlingen en hun ouders. Sinds de invoering van de nieuwe wet- en regelgeving in het schooljaar 2014/15 is het schooladvies leidend voor toelating in het voortgezet onderwijs. Verder maken alle leerlingen in groep 8 een eindtoets. De score op deze eindtoets heeft de rol van een second opinion, die kan leiden tot heroverweging en bijstelling van het eerder gegeven schooladvies. Om de overgang soepel te laten verlopen maken scholen voor basis- en voortgezet onderwijs vaak regionale afspraken omtrent de overgang.

Aanbod Oberon

Oberon heeft zeer veel ervaring met het thema overgang van primair naar voortgezet onderwijs. U kunt onder meer bij ons terecht voor onderzoek, niet alleen op landelijk niveau, maar ook op regionaal, gemeentelijk en schoolbestuurlijk niveau. Verder kunnen wij u ondersteuning bieden bij het vormgeven van afspraken om de overgang te optimaliseren.

Oberon heeft een Schooladviezenvergelijker ontwikkeld. Met dit interactieve instrument kunnen gemeenten snel zicht krijgen op de adviezen in hun gemeente, zowel vergeleken met andere gemeenten als van scholen binnen de gemeente. De Schooladviezenvergelijker kunt u hier vinden.