Interne doorstroom vo

Bij interne doorstroom in het voortgezet onderwijs gaat het om de schoolloopbaan van leerlingen tijdens hun periode op de middelbare school. Bij het in beeld brengen daarvan spelen de volgende onderwerpen een rol: opstroom naar een hoger onderwijstype, afstroom naar een lager onderwijstype en (voorkomen van) zittenblijven. Een ander aspect betreft de doorstroom naar een hoger onderwijstype in het vo na het behalen van het vo-diploma.

Aanbod Oberon

Oberon heeft veel ervaring met thema interne doorstroom. U kunt bij ons onder meer terecht voor onderzoek, niet alleen op landelijk niveau, maar bijvoorbeeld ook op schoolniveau. Ook ondersteunen wij scholen om met behulp van hun eigen data meer grip te krijgen op vraagstukken rondom interne doorstroom. Meer hierover kunt u lezen in een artikel over leernetwerken die Oberon begeleid heeft.

 .