Professionele leergemeenschappen

Kennis delen en professionaliseren is van alle tijden. De laatste jaren is er toenemende belangstelling voor de professionele leergemeenschap (PLG) als vorm van professionalisering en kennisontwikkeling in scholen. In een professionele leergemeenschap  wordt kennis gedeeld en gecreëerd  en inzichten worden direct toegepast in de praktijk. Deelnemers van een PLG leren van en met elkaar om gezamenlijk kennis op te bouwen waarbij gebruik wordt gemaakt van de verschillende expertise van de deelnemers en waarbij het leren gericht is op verbetering. Om succesvol tot leren en kennisontwikkeling te komen vraagt het vormgeven en implementeren van een professionele leergemeenschap om een zorgvuldige aanpak.

Wilt u dat uw professionele leergemeenschap zo goed mogelijk van start gaat? Oberon kan u hierbij ondersteunen. Wij: 

  • adviseren scholen, schoolbesturen en gemeenten op maat over het opzetten van een PLG.
  • begeleiden en trainen professionals bij het vormen  en uitvoeren van een professionele leergemeenschap.
  • onderzoeken het functioneren van professionele leergemeenschappen.

Contactpersoon

Ditte Lockhorst

Ditte Lockhorst

Onderzoeker-adviseur


030-2324 233
Mail Ditte
MEER INFO >