Opleiding & professionalisering schoolleiders

Opleiding & professionalisering van onderwijspersoneel maakt het mogelijk om de ambities voor beleid en praktijk te realiseren. Het onderwijs kan altijd beter. Daarom krijgt professionalisering van leraren en schoolleiders in de onderwijsakkoorden terecht veel belangstelling. Wij vatten professionalisering breed op. Wat kunnen besturen en scholen doen om optimale professionalisering mogelijk te maken? Maar ook specifiek: wat heeft onderwijspersoneel bijvoorbeeld nodig om opbrengstgerichter te werken?

Oberon heeft veel kennis en ervaring op het gebied van professionalisering, voor schoolleiders, leraren en de school als lerende organisatie.

Wilt u professionalisering binnen uw bestuur of school optimaal vormgeven? Oberon:

  • ondersteunt bij de implementatie van professionaliseringstrajecten in de praktijk
  • evalueert en monitort hoe professionaliseringstrajecten verlopen
  • doet effect- en evaluatieonderzoek naar geïmplementeerde innovaties
  • geeft trainingen op het gebied van verbetertrajecten
  • ontwikkelt samen met scholen en schoolbesturen instrumenten voor professionalisering
  • adviseert en begeleidt scholen bij de invoering en uitvoering van praktijkgericht onderzoek in de school (bijv. rondom innovaties
  • adviseert en schrijft visienota’s rond het opleiden en professionaliseren van leraren en  Opleiden in de School (tbv VO-Raad).