De lerende organisatie

Een lerende schoolorganisatie is een school waar men op een bewuste manier werkt aan het vergroten van het lerend vermogen, zodat organisatieprocessen, het lesgeven en de lessen zelf in school blijvend worden vernieuwd op basis van nieuwe inzichten en veranderende vraag. Dat vraagt om een professionele leercultuur waarin professionele ruimte en gedeelde verantwoordelijkheid een cruciale rol spelen en een duidelijk HRM-beleid noodzakelijk is.

Oberon:

  • Onderzoekt welke elementen een professionele leercultuur in scholen stimuleren.
  • Adviseert en begeleidt scholen bij de ontwikkeling van de professionele leercultuur (o.a. via een scan).
  • Doet onderzoek naar organisatieverandering in scholen op verschillende niveau’s (school, leraren(teams) en individuen en de relatie hiertussen.
  • Onderzoekt samenwerking van scholen en hoger onderwijsinstellingen gericht op schoolontwikkeling.
  • Zet Sociale Netwerkanalyse (SNA) in om sociale  relaties binnen teams, professionele leergemeenschappen, netwerken in kaart te brengen. We doen dit ten behoeve van onderzoek naar formele en informele relaties, maar ook in opdracht van scholen die werken aan (versterking van) sociale relaties binnen teams.
  • Verzorgt gastcolleges over het onderwerpen de school als lerende organisatie.