Professionalisering & HRM

Onderwijsontwikkeling en personeelsontwikkeling zijn nauw aan elkaar verbonden: een kwaliteitsverbetering staat of valt met de kwaliteit van het onderwijspersoneel. Gemotiveerde, betrokken en competente medewerkers zijn essentieel voor schoolontwikkeling en kwaliteit van het onderwijs. Vanuit de overheid, ondersteuningsorganisaties en scholen  is veel aandacht voor de professionalisering van leraren en schoolleiders, HRM-beleid, de school als lerende organisatie en de aansluiting tussen opleiding en de arbeidsmarkt. Hierbij gaat het niet alleen om de huidige, maar ook over de toekomstige arbeidsmarkt.

Oberon voert veel onderzoek uit op dit terrein, vaak in combinatie met advies. Oberon analyseert, evalueert en adviseert in opdracht van de overheid, provincies, gemeenten, sectororganisaties, schoolbesturen en scholen. Voor meer informatie over wat wij voor u kunnen betekenen, klikt u op één van de onderstaande thema’s:

 

Contactpersoon

Ditte Lockhorst

Ditte Lockhorst

Onderzoeker-adviseur


030-2324 233
Mail Ditte
MEER INFO >