Opleiding & professionalisering schoolleiders

Schoolleiders hebben een belangrijke rol in het creëren van een lerende cultuur op school, bij het implementeren van innovaties en ten aanzien van de professionalisering van het personeel en hrm-beleid. Daarom krijgt de professionalisering van schoolleiders terecht veel aandacht. We vatten professionalisering breed op. Op welke manier ontwikkelen leiderschapspraktijken zich binnen een school? Maar ook specifiek: Welke activiteiten ondernemen schoolleiders om hun leiderschap te versterken?

Oberon heeft veel kennis en ervaring op het gebied van professionalisering, voor schoolleiders, leraren en de school als lerende organisatie. Oberon vindt samenwerking met universiteiten o.a. op dit onderwerp erg belangrijk. Mede om die reden is één van de Oberon-medewerkers, Angela de Jong, haar promotieonderzoek gestart aan Universiteit Utrecht. Angela onderzoekt in haar promotieonderzoek (gedeeld) leiderschap van schoolleiders. 

Wilt u professionalisering binnen uw bestuur of school optimaal vormgeven? Oberon:

  • Voert onderzoek uit naar de professionalisering van schoolleiders en bestuurders.
  • Brengt met behulp van Sociale Netwerk Analyse leiderschapspraktijken in kaart.
  • Geeft trainingen op het gebied van verbetertrajecten.
  • Begeleidt schoolbesturen en scholen bij het ontwikkelen en vormgeven van HRM-beleid en professionalisering.
  • Doet onderzoek naar de inrichting en uitwerking van HRM-beleid.