HRM-beleid

Professionalisering van onderwijspersoneel kan niet zonder een goed HRM-beleid. HRM-beleid brengt het geheel van visie, personeelsbeleid, professionalisering, carrièremogelijkheden en scholing bij elkaar.

Wilt u zicht krijgen in hoe HRM-beleid kan worden gekoppeld aan professionalisering van personeel? En wilt u weten welke stappen u hiervoor moet zetten? Oberon:

  • Adviseert overheid, koepelorganisaties, schoolbesturen en scholen over de juiste invulling van HRM en professionalisering.
  • Begeleidt schoolbesturen en scholen bij het ontwikkelen en vormgeven van HRM-beleid en professionalisering.
  • Doet onderzoek naar de inrichting en uitwerking van HRM-beleid.

Contactpersoon

Ditte Lockhorst

Ditte Lockhorst

Onderzoeker-adviseur


030-2324 233
Mail Ditte
MEER INFO >