Expeditie Lerarenagenda

Ditte Lockhorst (Oberon), de expeditieleider, is samen met nog zes andere onderzoekers in april 2020 met subsidie van NRO op expeditie gegaan met het project Adaptief vermogen in navigeren naar toekomstbestendig leraarschap.

De opdracht aan het team is onderzoek te doen naar de professionele kwaliteit van de leraar van vandaag en morgen en de  zeven thema’s van de Lerarenagenda 2013-2020 met elkaar verbinden. Met de Lerarenagenda geeft de overheid beleidslijnen aan voor de professionalisering van leraren (www.delerarenagenda.nl).

Toekomstbestendig leraarschap vraagt adaptief vermogen in alle sectoren van het onderwijsveld (po, vo en mbo) en op alle niveaus van onderwijsorganisatie: bij leraren(teams) (micro), in scholen (meso) en in lerarenopleidingen en beleidsorganisaties (macro). Adaptief vermogen is ‘het vermogen je te verhouden tot veranderingen om daarin op enig moment beredeneerde keuzes te maken’. Het Expeditieteam gaat onderzoeken hoe dit adaptief vermogen er in het Nederlandse onderwijsveld uitziet in de context van drie actuele vraagstukken:
1: Veranderend beroepsbeeld
2: Curriculumontwikkeling
3: Groeiende kansenongelijkheid.

We werken met zeven bouwstenen die zijn gericht op het krijgen van overzicht (wat gebeurt er al?), inzicht (hoe en wat werkt?) en vooruitzicht (werkt het overal?). We betrekken praktijkpartners bijvoorbeeld in het meedenken over begrippen en het samen uitvoeren van kleine interventies. Vanaf half september 2020 is de website van de Expeditie in de lucht: www.expeditielerarenagenda.nl.

Ondertussen is de Nederlandse versie van de populaire Engelse Teacher Tapp app  ontwikkeld. Met deze app ontvangen leraren elke dag 3 vragen. Als de drie vragen zijn ingevuld ziet de leraar hoe andere leraren in Nederland vragen van de dag ervoor hebben beantwoord en krijg de leraar een link naar interessante artikelen of blogs en tips om direct in je praktijk toe te passen. Voor meer informatie zie: https://nl.teachertapp.com/ of download de app en doe mee. Teacher Tapp is gratis te downloaden in de appstore.

                                                                                      

 

Contactpersoon

Ditte Lockhorst

Ditte Lockhorst

Onderzoeker-adviseur


030-2324 233
Mail Ditte
MEER INFO >