Verbinding onderwijs-zorg

Sommige kinderen en jongeren hebben extra zorg nodig om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Het kan gaan om lichte ondersteuning vanuit de school of het samenwerkingsverband passend onderwijs, maar ook om zorg vanuit de jeugdhulp, wet maatschappelijke ondersteuning en wet langdurige zorg.

Dit vraagt om sterke verbindingen tussen onderwijs en zorg: een sterke samenwerking tussen onderwijs- en zorgprofessionals, sterk beleid wat verbinding mogelijk maakt en sterke bestuurlijke borging van afspraken over hoe de verbinding eruit ziet.

Oberon ondersteunt ministeries, gemeenten, scholen, mbo-instellingen, de kinderopvang, samenwerkingsverbanden, jeugdhulporganisaties en andere zorgaanbieders, om daar samen vorm aan te geven. Dit doen wij door zowel landelijk als lokaal onderzoek, het evalueren van bestaande samenwerking of procedures en het begeleiden van trajecten om te komen tot een betere verbinding. De doelgroep van onze projecten loopt uiteen van jongeren van 0-27 jaar, met bijzondere focus op de voorschoolse sector, het po, vo en mbo.