Sturingsinformatie

De decentralisaties in het sociale domein brengen nieuwe taken voor gemeenten en onderwijs met zich mee én bieden ruimte om de zaken anders en beter te organiseren. Daarbij is sturingsinformatie onontbeerlijk. Oberon ondersteunt schoolbesturen, samenwerkingsverbanden en gemeenten bij het verzamelen van deze sturingsinformatie. We dragen bij aan een kwaliteitskader dat bestuurders en beleidsmakers antwoord geeft op vragen als: doen we de goede dingen? Doen we de dingen goed? Op basis van zo’n kwaliteitskader is het mogelijk het beleid bij te sturen. Oberon heeft ruime ervaring in het verzamelen, visualiseren en interpreteren van gegevens over onder andere:

  • thuiszitters;
  • leerlingvolgsystemen;
  • jeugdmonitors;
  • onderwijs- en jeugdhulp voorzieningen;
  • leerlingvervoer;
  • leerlingenstromen.