Passend onderwijs

Vanaf augustus 2014 zijn de samenwerkingsverbanden verantwoordelijk voor een dekkend en passend onderwijsaanbod voor alle leerlingen. Oberon biedt procesondersteuning bij de implementatie van Passend onderwijs op het bestuurlijk en beleidsmatig niveau, maar ook op het niveau van de werkvloer. Wij zijn goed op de hoogte van de vraagstukken die bij de implementatie spelen doordat we de drie pioniers - voorlopende samenwerkingsverbanden - op de voet hebben gevolgd. Verder hebben we ruime ervaring in het doen van onderzoek naar allerlei facetten van Passend onderwijs, zoals onder andere:

  • het in kaart brengen van voorzieningen en leerlingstromen;
  • ondersteuningsplannen en het ontwikkelperspectief;
  • de rol van ouders;
  • de toerusting en professionalisering van leraren.

Ook ondersteunen of evalueren we pilots, projecten en proeftuinen.

Oberon maakt deel uit van het consortium Evaluatie Passend onderwijs, dat in opdracht van het ministerie van OCW veel onderzoek doet op het gebied van Passend onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website www.evaluatiepassendonderwijs.nl.

Contactpersoon

Miriam Walraven

Miriam Walraven

Onderzoeker-adviseur


030-2324 216
Mail Miriam
MEER INFO >

Portfolio