Passend onderwijs

Oberon ondersteunt schoolbesturen, samenwerkingsverbanden en gemeenten bij het vormgeven van een lokale onderwijs- en jeugdagenda, met de focus op Passend onderwijs en jeugdzorg. Daarbij is ruim aandacht voor rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende partijen en de afstemmingsvraagstukken die gezamenlijk kunnen worden opgepakt. Het is bovendien van belang dat de ontwikkelingen op lokaal en regionaal niveau goed op elkaar worden afgestemd en met elkaar worden verbonden. Pas dan is het mogelijk tot een optimale invulling van Passend onderwijs en de transitie jeugdzorg te komen. Immers, de extra ondersteuning voor leerlingen met een beperking of zorgbehoefte moet goed aansluiten bij de ondersteuning vanuit het bredere jeugdzorgdomein binnen gemeenten zoals jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en toeleiding naar de arbeidsmarkt. 

Lees meer over onze expertise:

Oberon maakt deel uit van het consortium Evaluatie Passend onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website www.evaluatiepassendonderwijs.nl.

Contactpersoon

Miriam Walraven

Miriam Walraven

Onderzoeker-adviseur


030-2324 216
Mail Miriam
MEER INFO >