Passend onderwijs

Oberon ondersteunt schoolbesturen, samenwerkingsverbanden en gemeenten bij het vormgeven en evalueren van passend beleid rond Passend onderwijs en jeugdhulp. Daarbij besteden we ruime aandacht aan  de rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende partners en de manier waarop zij samenwerken. Voor een optimale invulling van Passend onderwijs en jeugdhulp, ondersteunt Oberon opdrachtgevers bij het goed op elkaar afstemmen van de ontwikkelingen op lokaal en regionaal niveau. Immers, de extra ondersteuning voor leerlingen moet goed aansluiten bij de ondersteuning vanuit jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning  of toeleiding naar de arbeidsmarkt. 

Lees meer over onze expertise:

Meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of om een afspraak te maken.

 

Contactpersoon

Miriam Walraven

Miriam Walraven

Onderzoeker-adviseur


030-2324 216
Mail Miriam
MEER INFO >