Verbinding onderwijs-jeugd

Sommige kinderen en jongeren hebben extra zorg nodig om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Dan komt het erop aan om samen met ouders te bepalen hoe hun kind thuis in het gezin, op school en in de klas het beste ondersteund kan worden.

Dat vraagt om sterke verbindingen tussen de jeugdhulp vanuit de gemeente en de ondersteuning op school

Oberon ondersteunt gemeenten, scholen voor primair en voortgezet onderwijs, schoolbesturen, samenwerkingsverbanden, de voorschoolse sector en zorgaanbieders, om daar samen vorm aan te geven. Dit doen wij door onder andere onderzoek, het begeleiden van werkgroepen, het opstellen van een plan van aanpak en het evalueren van bestaande samenwerking of procedures. Meer informatie over onze ondersteuningsvormen is te vinden in de flyer onderwijs-jeugdhulp.