Uitbreiden naar 16 uur VVE – hoe doe je dat?

Gemeenten aan zet, samen met aanbieders VVE

Vanaf 2020 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het bieden van een aanbod van 16 uur voorschoolse educatie (VVE) aan peuters, met een maximum van 6 uur per dagdeel. Overige condities en randvoorwaarden worden later in 2018 duidelijk gemaakt. Wel is het vanzelfsprekend dat gemeenten hun aanbieders VVE betrekken bij de uitwerkingen. Hierbij komen vaak de volgende beleidsvragen boven tafel:

  • Welke lengte voor dagdelen VVE is vanaf 2020 wenselijk? En worden dit dan ook de lengte voor de dagdelen voor de reguliere kinderen?
  • Welke startleeftijd hanteert de gemeente voor VVE en is er een ingroei-model (minder uur bij jongere leeftijd) een optie?
  • In hoeverre zijn VVE-ouders bereid de 16 uur af te nemen en in hoeverre is hier beleid voor nodig om ervoor te zorgen dat ze zoveel mogelijk komen?
  • Wat zijn de financiële gevolgen van de uitbreiding in uren, zowel voor het OAB budget als het budget voor reguliere peuteropvang?  Wat is vanaf 2020 een reële subsidie-uurprijs voor VVE?
  • Op welke wijze kan de gemeente de aanbieders ondersteunen bij uitvoeringskwesties, zoals voldoende gekwalificeerd personeel of huisvestingsvraagstukken?

Oberon kan u ondersteunen, op maat

Oberon ondersteunt uw gemeente graag bij het zoeken naar oplossingen voor deze en andere beleidsvraagstukken rond de uitbreiding van VVE-uren. Onze inzet is altijd op maat en kan variëren van het begeleiden van een verkennend gesprek met aanbieders tot de volledige, beleidsmatige implementatie van deze nieuwe maatregel. Onze aanpak kenmerkt zich door het sleutelwoord ‘verbinden’. We betrekken dus altijd uw lokale VVE-aanbieders om samen met hen te zoeken naar maatwerk-oplossingen die passen in uw gemeente.

 In 2018 gingen enkele gemeenten u al voor. Oberon begeleidde onder meer de gemeenten Barendrecht en Ridderkerk bij een eerste startbijeenkomst en de gemeente Schiedam die al vanaf 2019 de uitbreiding naar 16 uur gaat realiseren.

Waarom Oberon?

Onze expertise op dit vlak is:

-  inhoudelijk. Oberon weet veel over VVE. Wij hebben zeker 150 gemeenten individueel begeleid bij vraagstukken rondom VVE, van oriëntatiegesprekken tot het schrijven van beleid.

-  financieel. Oberon kan goed in kaart brengen wat de financiële consequenties zijn voor gemeente, aanbieders en ouders. In het kader van harmonisatietrajecten van peuterspeelzaalwerk naar peuteropvang hebben wij voor ongeveer 40 gemeenten financiële consequenties van verschillende beleidskeuzen in kaart gebracht.

-  procesmatig. Oberon begeleidt alle betrokkenen in dit proces om gezamenlijk tot keuzes te komen. Wij treden bij vele gemeenten ook op als procesbegeleider bij bijeenkomsten rondom VVE, onderwijsachterstandenbeleid en gelijke kansen.

Nieuwsgierig geworden naar wat wij voor uw gemeente kunnen betekenen?

Neem contact op met Marco Zuidam (06-5496 3258) of Anne Ketelaar (06-15607498).

Contactpersonen

Marco Zuidam

Marco Zuidam

Onderzoeker-adviseur


030-2324 212
Mail Marco
MEER INFO >
Anne Ketelaar

Anne Ketelaar

Onderzoeker-adviseur


030- 2306094
Mail Anne
MEER INFO >