Regionale samenwerking

Gemeenten en scholen streven er naar om jongeren in de regio kansen bieden op een optimale schoolloopbaan en een succesvolle start op de arbeidsmarkt. Gemeenten en onderwijs hebben sinds 2015 meer ruimte om samen in te zetten op doorgaande onderwijsloopbanen. Steeds meer gemeentelijke taken strekken zich daarbij over de gemeentegrenzen heen, zoals bijvoorbeeld:

  • de overgang van het basis- naar voortgezet onderwijs;
  • het maken van afspraken over leerlingenvervoer;
  • de aansluiting tussen jeugdhulp en het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs;
  • voortijdig schoolverlaten;
  • de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt;
  • samenwerking voor jongeren in een kwetsbare positie.

Oberon denkt graag met u mee over de mogelijkheden van regionale samenwerking, zowel op het niveau van beleidsontwikkeling als op het niveau van praktische ondersteuning en monitoring. De afgelopen jaren ondersteunden we onder meer Zuid Kennemerland, Duin- en Bollenstreek, Helmond, de Achterhoek, Oosterschelde en Rivierenland en de regio Utrecht.