Regionale samenwerking

Gemeenten en scholen streven er naar om jongeren in de regio kansen bieden op een optimale schoolloopbaan en een succesvolle start op de arbeidsmarkt. Gemeenten en onderwijs hebben sinds 2015 meer ruimte om samen in te zetten op doorgaande onderwijsloopbanen. Steeds meer gemeentelijke taken strekken zich daarbij over de gemeentegrenzen heen, zoals bijvoorbeeld:

  • de overgang van het basis- naar voortgezet onderwijs;
  • het maken van afspraken over leerlingenvervoer;
  • de aansluiting tussen jeugdhulp en het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs;
  • voortijdig schoolverlaten en de samenwerking voor jongeren in een kwetsbare positie;
  • de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt;
  • lokaal en regionale samenwerking gemeenten, mbo en hoger onderwijs

Oberon denkt graag met u mee over de mogelijkheden van regionale samenwerking, zowel op het niveau van beleidsontwikkeling als op het niveau van praktische ondersteuning, evaluatie  en monitoring. De afgelopen jaren ondersteunden we onder meer gemeenten en regio’s zoals Zuid Kennemerland, Zaanstreek en Waterland, de Achterhoek, Stedendriehoek, Delft, regio Utrecht en regio Amsterdam.