Monitoring van gemeentelijk beleid

Levert het beleid in uw gemeente op wat u beoogt? Oberon heeft ruime ervaring met monitoring van gemeentelijk beleid, bijvoorbeeld op de onderwerpen voor- en vroegschoolse educatie (zie Resultaatafspraken VVE), ouderbetrokkenheid en zorg in en om het onderwijs. Denk aan quick scans om de startsituatie op een onderwerp in beeld te brengen, maar ook aan een monitor om het brede onderwijsachterstandenbeleid te evalueren. Ons uitgangspunt is dat monitorinformatie helder en toegankelijk moet zijn, zodat monitoring uw beleid ook daadwerkelijk een slag verder kan brengen.

 

Contactpersoon

Walter de Wit

Walter de Wit

Onderzoeker-adviseur


030-2324 223
Mail Walter
MEER INFO >