IKC en Brede School

Oberon is al bijna twee decennia betrokken bij de ontwikkeling van brede scholen en integrale kindcentra (IKC’s). De ontwikkeling van IKC’s staat niet stil, zoals ook het rapport 'Samenwerking in beeld' laat zien. 

 

 Wat biedt Oberon u op het gebied van IKC’s en brede scholen?

  • onderzoek en evaluatie
  • (proces)ondersteuning en begeleiding
  • visieontwikkeling
  • handreikingen
  • organisatie van congressen en bijeenkomsten

Wij denken daarnaast graag met u mee over het IKC of de brede school in relatie tot bijvoorbeeld samenwerking, huisvesting en opvang.