Gelijke kansen en onderwijsachterstandenbeleid

Hoe kunt u gelijke kansen en optimale ontwikkelingsmogelijkheden voor jongeren in uw gemeente creëren? Welke aanpak is effectief en toekomstbestendig? Welke partijen betrekt u bij uw aanpak? En welke rol neemt u daarbij zelf in?

Oberon heeft jarenlange ervaring met advies en onderzoek op het gebied van gelijke kansen en onderwijsachterstandenbeleid, in zowel grote, middelgrote als kleine gemeenten. Wij hebben veel expertise op het vlak van:

  • voor- en vroegschoolse educatie (VVE), waaronder het maken van afspraken over uitvoering en resultaten of het monitoren van de opbrengsten;
  • onderwijstijdverlenging (opzetten en doorontwikkelen van schakelklassen, verlengde schooldag, zomerscholen);
  • bestuurlijk overleg over gelijke kansen en onderwijsachterstandenbeleid (LEA);
  • het vergroten van ouderbetrokkenheid.