Gepersonaliseerd leren

De term gepersonaliseerd leren verwijst naar alle leersituaties waarin wordt geprobeerd op een efficiënte en effectieve manier tegemoet te komen aan de individuele verschillen tussen leerlingen. Ict kan daarbij een belangrijk hulpmiddel zijn. Gepersonaliseerd leren biedt leerlingen de ruimte om te leren op een manier die het best passend is bij de eigen ontwikkeling. Hierbij gaat het om wat, hoe en wanneer de leerling leert. Controle over het leerproces ligt - veel sterker dan nu nog in de meeste scholen het geval is - bij de leerling.

Aanbod Oberon

Oberon heeft veel ervaring in het doen van onderzoek naar gepersonaliseerd leren. Als projectleider van het landelijke onderzoek Doorbraakproject Onderwijs & ICT, dat was gericht op gepersonaliseerd leren, zijn wij goed op de hoogte welke factoren en condities een rol spelen bij de vormgeving van gepsersonaliseerd leren. U kunt bij ons terecht voor onderzoek naar bijvoorbeeld:

  • de relatie leraar-leerling controle
  • de rol van ict bij gepersonaliseerd leren
  • de rol van opvattingen van leraren bij gepersonaliseerd leren
  • de effecten op leerprestaties, motivatie en zelfregulerend leren

Verder geeft Oberon advies, begeleiding en training aan scholen bij evaluatie van interventies rond gepersonaliseerd leren.

Door Oberon is in samenwerking met de universiteiten Utrecht en Leiden en Leerling2020 een toolkit ontwikkeld waarin scholen onderzoeksinstrumenten kunnen vinden voor de evaluatie van hun vernieuwingen rondom gepersonaliseerd leren.

Contactpersoon

Ditte Lockhorst

Ditte Lockhorst

Onderzoeker-adviseur


030-2324 233
Mail Ditte
MEER INFO >