Formatief evalueren

Formatief evalueren is een cyclisch proces van feed-up, feedback en feed-forward. Dit proces heeft als doel het leren door leerlingen te bevorderen en/of onderwijsactiviteiten aan te passen. Het gaat bij formatief evalueren nadrukkelijk niet alleen om het gebruik van toetsen, maar ook om allerlei andere activiteiten om de voortgang van leerlingen in beeld te brengen. Denk bijvoorbeeld aan observaties, praktische opdrachten en leergesprekken.

Aanbod Oberon

Oberon voert onderzoek uit naar formatief evalueren. U kunt bij ons terecht voor bijvoorbeeld onderzoek naar:

  • stand van zaken rondom formatief evalueren;
  • bevorderende en belemmerende factoren;
  • effecten van formatief evalueren op leerprestaties en motivatie;
  • instrumenten en ict-toepassingen voor formatief evalueren.

 

 

Contactpersoon

Margot Oomens

Margot Oomens

Onderzoeker-adviseur


030-2324 213
Mail Margot
MEER INFO >