Differentiëren

Differentiëren behoort tot de complexe vaardigheden die de leraar in huis hoort te hebben. In de Staat van het Onderwijs 2017 constateert de inspectie dat leraren goede pedagogische en didactische vaardigheden hebben, maar ook dat leraren moeite hebben om hun lessen af te stemmen op verschillen tussen leerlingen en om leerlingen uitdaging te bieden. Differentiëren is het lesgeven op maat op groepsniveau.

Aanbod Oberon

Oberon voert regelmatig onderzoek uit naar professionalisering van leraren rond differentiëren. De focus van dit onderzoek ligt niet op het proces van differentiëren zelf, maar veel meer wordt gekeken naar de manier waarop leraren het beste kunnen werken aan meer differentiatie in het onderwijs en naar de eigen vaardigheden van leraren.

Oberon heeft bijvoorbeeld in samenwerking met een school een instrument ontwikkeld waarmee leerlingen in een klas op basis van hun competentieniveau en prestatiemotivatie ingedeeld kunnen worden in groepen met een vergelijkbare onderwijsbehoefte. Ook heeft Oberon onderzoek gedaan naar de rol van intervisie en collegiale consultatie als professionaliseringsvorm voor leraren die werk willen maken van differentiatie.

Oberon kan ook uw school adviseren en ondersteunen bij de professionalisering van leraren op het gebied van differentiatie.

Contactpersoon

Margot Oomens

Margot Oomens

Onderzoeker-adviseur


030-2324 213
Mail Margot
MEER INFO >