Leren en instructie

Bij leren en instructie gaat het om leer- en onderwijsprocessen in scholen. Aspecten hiervan zijn bijvoorbeeld de didactische werkvormen, de leerstof, de onderwijs- en leermiddelen en de leeractiviteiten van leerlingen. Actueel hierbij is het streven naar onderwijs op maat: onderwijs moet aansluiten bij de mogelijkheden en talenten van leerlingen en alle leerlingen moeten uitgedaagd worden. Vraagstukken rond leren en instructie worden bekeken vanuit een onderwijskundig perspectief, maar ook vanuit aanverwante perspectieven zoals de (organisatie)psychologie.

Aanbod Oberon

Oberon heeft veel ervaring met onderzoeken die zich richten op de dagelijkse onderwijspraktijk. Wij kunnen voor u in beeld brengen wat de stand van zaken is rondom leer- en onderwijsprocessen, wat de effecten van onderwijsinnovaties zijn en geven op basis daarvan aanbevelingen voor optimalisatie van het onderwijs in de klas. Dit doen we zowel op landelijk niveau, maar ook op schoolniveau. In dat laatste geval gaat het om praktijkgericht onderzoek, waarbij wij graag intensief samenwerken met de betrokkenen van de onderzochte school. Meer over ons aanbod is te vinden bij:

Contactpersoon

Margot Oomens

Margot Oomens

Onderzoeker-adviseur


030-2324 213
Mail Margot
MEER INFO >