Tevredenheidsonderzoeken

Wat vinden de leerlingen van de lessen die zij krijgen? Hoe tevreden zijn de ouders over onze school? Wat vindt het personeel van de school? Dergelijke vragen kunt u beantwoorden als u tevredenheidsonderzoek afneemt onder diverse groepen betrokkenen?

De inhoud van de tevredenheidsvragenlijsten maken wij samen met u volledig op maat. U kunt dus precies die vragen stellen, waar u ook echt een antwoord op wilt. De afnames van de vragenlijsten en de rapportage verzorgen wij volledig voor u, waarbij wij rekening houden met uw wensen. Zo kunnen wij bijvoorbeeld een vergelijking maken tussen de uitkomsten van alle scholen van een bestuur of samenwerkingsverband. Ook bieden wij de mogelijkheid om de rapportage met u te bespreken om samen op zoek te gaan naar verbeterpunten en –acties.