Kwaliteitszorgsysteem

Schoolbesturen en scholen kunnen bij Oberon terecht voor ondersteuning bij het ontwikkelen en implementeren van een kwaliteitszorgsysteem. Oberon heeft daarmee ruime ervaring in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het speciaal onderwijs.

Onze aanpak

Op hoofdlijnen bestaat onze aanpak uit vijf stappen, die wij gezamenlijk met u doorlopen:

  • Inventarisatie: levert u een beeld op van de stand van zaken op uw school/scholen. 
  • Modellering: biedt zicht op de kwaliteitsaspecten die er voor u echt toe doen. 
  • Instrumentatie: brengt overzicht aan in het brede aanbod aan instrumenten zodat u weet welk instrument het beste bij uw situatie past. 
  • Normering: maakt het mogelijk om aan te geven wanneer de kwaliteit voldoende is. 
  • Implementatie: geeft richtlijnen voor een optimaal gebruik van het in voorgaande stappen ontwikkelde kwaliteitszorgsysteem.

Afhankelijk van de concrete situatie waarin scholen en besturen zich bevinden en van hun specifieke wensen leveren wij maatwerk.  

Meer informatie over de resultaten van leerlingen, en de manier waarop u gericht kunt werken aan het verhogen van deze resultaten leest u bij Opbrengstgericht werken.