Visitaties

Collegiale visitaties winnen steeds meer terrein in het onderwijsveld. Scholen en besturen nemen een kijkje in elkaars keuken. Daarbij brengen ze de kwaliteit van een school of een bestuur in beeld of kijken ze naar mogelijke ontwikkelpunten. De visitatie bestaat veelal uit gesprekken met verschillende geledingen en uit observaties. Na afloop van de visitatie ontvangt de gevisiteerde school of het gevisiteerde bestuur een terugkoppeling met de bevindingen, soms ook voorzien van aanbevelingen. Visitaties zijn een waardevol hulpmiddel voor schoolontwikkeling en versterken van het bestuurlijk handelen.

Aanbod Oberon

Wilt u ook aan de slag met visitaties? Oberon kan u daarbij ondersteunen Oberon heeft zowel ervaring met de ondersteuning bij collegiale visitaties als met het uitvoeren van externe visitaties. Voorbeelden van ons aanbod zijn:

  • ontwikkelen van een visitatiekader
  • training collegiale visitatie
  • uitvoeren externe visitatie
  • deelname in een visitatiecommissie
  • ondersteuning of secretariaat van visitatiecommissies

Contactpersoon

Margot Oomens

Margot Oomens

Onderzoeker-adviseur


030-2324 213
Mail Margot
MEER INFO >