Medezeggenschap

Via de formele medezeggenschap leveren ouders, personeel, leerlingen en studenten een bijdrage aan betere besluitvorming binnen scholen en besturen. De rol van ouders, personeel en leerlingen binnen de governance in scholen is vastgelegd in formele wetgeving, maar de cultuur, structuur en uitvoering van medezeggenschap zijn vaak bepalend voor de meerwaarde van medezeggenschap.

Wat levert het op?

De kennis, ervaring en betrokkenheid van ouders, personeel en studenten kan op veel scholen nog beter worden benut. Medezeggenschap wint aan waarde bij goed overleg, professioneel functioneren en goed contact met de achterban. Daarnaast hebben al veel scholen en besturen positieve ervaringen opgedaan in het op nieuwe manieren betrekken van ouders, personeel en leerlingen bij hun beleid.

Aanbod Oberon

Binnen verschillende onderwijssectoren heeft Oberon ervaring opgedaan met het landelijk monitoren van medezeggenschap. Daarnaast kunnen we scholen/besturen en medezeggenschapsraden ondersteunen bij het versterken van de medezeggenschap, zodat dit leidt tot meerwaarde voor de school/bestuur en de betrokken partijen. Wij kunnen u een stappenplan bieden dat behulpzaam is bij de voorbereiding, uitvoering of evaluatie van de medezeggenschap.