Horizontale dialoog

Horizontale dialoog en verantwoording zijn onderdelen van goed bestuur in het onderwijs. In de horizontale dialoog spreekt een school of het bestuur met betrokkenen onder meer over de kwaliteit van het onderwijs en leggen zij verantwoording af, als onderdeel van de eigen kwaliteitszorg. Tot deze belanghebbenden behoren in elk geval ouders en leerlingen, maar ook partijen waar scholen en besturen mee samenwerken zoals gemeenten, instellingen voor kinderopvang, jeugdzorg of werkgevers. 

Wat levert het op?

De inbreng van ouders, leerlingen en andere relevante partijen geeft scholen en besturen een verfrissende kijk op zaken die zij anders wellicht over het hoofd zouden zien. Ook voor ouders en leerlingen is een horizontale dialoog nuttig: zij voelen zich hierdoor meer betrokken bij de school en kunnen zich medeverantwoordelijk voelen voor de kwaliteit van het onderwijs op de school. Kortom: de horizontale dialoog kan u helpen bij het verbeteren van uw onderwijs. 

Aanbod Oberon

In diverse landelijke projecten heeft Oberon ervaring opgedaan bij het ondersteunen van scholen en besturen bij het vormgeven aan een horizontale dialoog. Zo hebben wij goed zicht op de diverse manieren waarop u een horizontale dialoog kunt voeren. Tevens kunnen wij u een stappenplan bieden dat behulpzaam kan zijn bij de voorbereiding, uitvoering of evaluatie van uw horizontale dialoog. Ook landelijk brengen we via onderzoek de stand van zaken in kaart.