Evaluatie Goed bestuur

Bestuurlijk functioneren, intern toezicht en de scheiding tussen bestuur en toezicht zijn actuele thema’s. Dit wordt onderstreept door de Codes goed bestuur die in de verschillende onderwijssectoren zijn opgesteld. Deze Codes geven aan wat onder goed bestuur verstaan wordt en geven daar richtlijnen voor.

Aanbod Oberon

Binnen verschillende onderwijssectoren heeft Oberon ervaring opgedaan met het (landelijk) monitoren van goed bestuur. Ook governance in de samenwerkingsverbanden passend onderwijs hebben wij onderzocht. Heeft u ook een onderzoeksvraag dan werken wij graag een onderzoeksvoorstel op maat voor u uit.

Contactpersoon

Margot Oomens

Margot Oomens

Onderzoeker-adviseur


030-2324 213
Mail Margot
MEER INFO >