Governance

Goed onderwijs vraagt niet alleen om goede leraren en schoolleiders, maar ook om goed bestuur. Het gaat bij goed bestuur niet alleen om kwalitatief goed bestuurlijk handelen. Ook medezeggenschap, intern toezicht en verantwoording spelen een rol. Gezamenlijk wordt dit governance genoemd.

Ons aanbod

Oberon ondersteunt opdrachtgevers uit alle onderwijssectoren met onderzoek en advies op het terrein van governance. Dit zijn bijvoorbeeld de sectorraden, OCW, NRO en schoolbesturen. Wilt u ook aan de slag met governance dan kunt u bij ons terecht voor onderzoek en ondersteuning. Wij bieden hiervoor diverse mogelijkheden. Meer informatie daarover kunt u vinden bij:

Contactpersoon

Margot Oomens

Margot Oomens

Onderzoeker-adviseur


030-2324 213
Mail Margot
MEER INFO >