Sport

Sport is een onmisbaar onderdeel van onze samenleving. Denk maar eens aan vrijetijdsbesteding en topsport. Vele organisaties maken dit sporten mogelijk. Bent u hier als organisatie ook bij betrokken? Waarschijnlijk heeft u ook wel eens vragen waar u niet direct een antwoord op heeft. Bijvoorbeeld: heeft ons beleid om de sportparticipatie te vergroten effect? Of: waarom lukt het ons maar moeilijk om voldoende vrijwilligers te vinden? Oberon kan u helpen bij het vinden van het antwoord op dergelijke vragen. Onder meer landelijke en lokale overheidsorganisaties, sportbonden, sportverenigingen kunnen bij ons terecht voor:

  • Monitoring, zoals de Sportkadermonitor die we uitvoeren in opdracht van NOC*NSF. Zie de rapportage van de eerste en tweede meting van de Sportkadermonitor en de rapportage van de tussentijdse metingen over een veilig sportklimaat en beweegredenen en knelpunten. Als u zelf actief bent als sportkaderlid kunt u zich hier aanmelden voor deelname aan onze monitor of eerst op de website van NOC*NSF een kijkje nemen voor meer informatie.
  • Evaluatieonderzoek, zoals de evaluatie van de Centra voor Topsport en Onderwijs (CTO’s) die wij hebben uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Ook andere werkzaamheden behoren tot de mogelijkheden. Wij stellen graag samen met u het meest passende aanbod samen.