Schoolkosten

Onderwijs kost geld. Maar de kosten voor ouders en studenten  willen we graag zo laag mogelijk houden. Daarom is het basisonderwijs gratis, en zijn ook de schoolboeken in het voortgezet onderwijs kosteloos. Daarmee zijn we er echter niet. Bijles en examentrainingen zijn duur, mbo-studenten hebben kostbare materialen en gereedschappen nodig. Bovendien brengt het toenemend gebruik van ICT in het onderwijs kosten met zich mee. Wie betaalt de laptops: de school of de ouders?

Aanbod Oberon

Oberon verricht regelmatig onderzoek naar schoolkosten. De landelijke Schoolkostenmonitor, onderzoek naar de kosten van leermiddelen en naar ‘schaduwonderwijs’. Daarbij combineren we een onderwijskundige en een economische invalshoek. We maken analyses van de ontwikkeling van schoolkosten, voor verschillende groepen leerlingen en studenten. Ook hebben we ervaring met kosten-batenanalyses en onderzoek naar het functioneren van de markt, bijvoorbeeld voor leermiddelen of bijlessen.