Leesbevordering en bibliotheken

Oberon vindt het belangrijk dat kinderen met plezier lezen. Want goed en graag kunnen lezen heeft een positief effect op de ontwikkeling van begrijpend lezen en woordenschat, maar ook op schrijven en spelling. Bibliotheken zijn daarbij een onmisbare partner, denk bijvoorbeeld aan het succesvolle programma de Bibliotheek op school.

Oberon heeft al meer dan tien jaar ervaring in onderzoek en advies op het gebied van leesbevordering en de samenwerking tussen bibliotheken en onderwijs. We werken vaak in opdracht van Stichting Lezen en Kunst van Lezen.

We kunnen u onder andere van dienst zijn met:

  • evaluatieonderzoek
  • kwalitatief en kleinschalig onderzoek (‘good practices’)
  • adviestrajecten rond de samenwerking tussen bibliotheek en onderwijs