Kunst en cultuur

Oberon heeft jarenlange ervaring met onderzoeken en adviestrajecten op het gebied van kunst en cultuur in het onderwijs.

Lopende projecten:

  • Kwalitatieve evaluatie Cultuureducatie met Kwaliteit in Amsterdam (Mocca), 2019-2021.
  • Evaluatiesystematiek primair en voortgezet onderwijs voor CultuurSchakel Den Haag, 2019-2020.
  • Monitoring en evaluatie van de regeling 'Cultuureducatie met kwaliteit' in Zuid-Holland, 2017-2021.
  • Evaluatiesystematiek primair onderwijs voor Cultuur & School Utrecht, 2017-2021

Afgeronde projecten:

 Oberon ondersteunt u graag met:

  • monitoronderzoeken naar cultuureducatie zowel in het basis- als  voortgezet onderwijs,
  • evaluatieonderzoeken naar bijvoorbeeld de effecten van beleidsregelingen (bijvoorbeeld het inzichtelijk maken van de opbrengsten als gevolg van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit),
  • het opzetten van een evaluatiesystematiek middels de analysesoftware van Tableau.

Vanuit onze onderzoeksachtergrond, maar ook vanuit onze inhoudelijke betrokkenheid, helpen we u graag om uw onderzoeksvragen helder te krijgen en ze te beantwoorden.