Kunst- en cultuureducatie

Oberon heeft jarenlange ervaring met onderzoeken en adviestrajecten op het gebied van kunst- en cultuureducatie. Recente projecten zijn bijvoorbeeld:

 • Kwalitatieve evaluatie Cultuureducatie met Kwaliteit in Amsterdam (Mocca), 2019-2020.
 • Evaluatiesystematiek primair en voortgezet onderwijs voor CultuurSchakel Den Haag, 2019.
 • Vervolgonderzoek in het primair en voortgezet onderwijs naar de cultuurhistorische Canon van Nederland, 2018-2019.
 • Monitoring en evaluatie van de regeling 'Cultuureducatie met kwaliteit' in Zuid-Holland, 2017-2020.
 • Evaluatiesystematiek primair onderwijs voor Cultuur & School Utrecht, 2017-2019
 • Evaluatie van de beleidsregel verstrekking DAMU-licensie VO (voor dans- en muziektalent), 2017
 • Monitoring en evaluatie Basispakket Kunst- en Cultuureducatie Amsterdam (Mocca), 2013-2017
 • Monitor Cultuuronderwijs voortgezet onderwijs, 2017
 • Monitor Cultuuronderwijs primair onderwijs en programma Cultuureducatie met Kwaliteit, 2015-2016
 • Monitor Cultuuronderwijs voortgezet onderwijs, 2015.
 • Onderzoek Kwaliteitskader cultuureducatie door culturele instellingen, 2011.

 Oberon ondersteunt u graag met:

 • monitoronderzoeken naar cultuureducatie zowel in het basis- als  voortgezet onderwijs,
 • evaluatieonderzoeken naar bijvoorbeeld de effecten van beleidsregelingen (bijvoorbeeld het inzichtelijk maken van de opbrengsten als gevolg van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit),
 • het opzetten van een evaluatiesystematiek middels de analysesoftware van Tableau.

Vanuit onze onderzoeksachtergrond, maar ook vanuit onze inhoudelijke betrokkenheid, helpen we u graag om uw onderzoeksvragen helder te krijgen en ze te beantwoorden.