Internationalisering

Oberon voert verscheidene opdrachten uit waarbij internationalisering onderdeel uitmaakt van een groter geheel. Voorbeelden zijn de Evaluatie van de onderwijszorg Caribisch Nederland en de Evaluatie Kwaliteitsimpuls Politieonderwijs Caribisch Nederland. Een lopend project waarin het thema internationalisering centraal staat is het onderzoek naar de impact van het Erasmus+ programma op studenten en medewerkers tijdens het buitenlandbezoek.

Tracer study impact onderzoek Erasmus+

Het Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs & Training (NA) heeft Oberon de opdracht gegeven de impact van Erasmus+ (2014-2020) in beeld brengen. Dat doen ze al onder andere aan de hand van het meerjarenonderzoek (MJO) dat is gericht op de impact van deelname aan Erasmus+ op korte en lange termijn. Het MJO geeft inzicht in de mate van ontwikkeling die het resultaat is van een buitenlandervaring. Het brengt echter nog niet goed in beeld hoe deze ontwikkeling plaatsvindt en hoe studenten en docenten deze periode ervaren. Wat doen studenten en docenten in deze periode? In hoeverre komt het overeen met wat zij er vooraf van verwachtten? En wat ervaren ze als prettig of juist als lastig tijdens hun verblijf? 

Ohier zicht op te krijgen laat het NA een onderzoek uitvoeren door Oberon in samenwerking met Qrius en Saus! naar de impact van het Europese subsidieprogramma Erasmus+ bij studenten en medewerkersHet centrale doel van deze tracer study is om het gehele traject dat studenten en docenten doorlopen, in kaart te krijgen: van de voorbereidende fase tot een periode nadat de mobiliteit heeft plaatsgevonden. Studenten en onderwijsmedewerkers die met een subsidie van Erasmus+ naar het buitenland gaan, kunnen op verschillende manieren deelnemen aan dit onderzoek (passend bij verblijfsduur, programma en beschikbare tijd).

Lees hier meer over het onderzoek Erasmus+ gevolgd en gevlogd.