Gezonde School

Onder de vlag Gezonde School werken organisaties samen om de gezondheid in het primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo) en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) te bevorderen.

Een Gezonde School draagt bij aan het welbevinden, de gezondheid en de schoolprestaties van leerlingen en biedt ze een goede basis voor hun verdere ontwikkeling. Oberon werkte onder meer aan:

  • de test ‘Hoe gezond is jouw school?’. Scholen zijn veelal al bezig met het thema gezondheid, maar hoe ver zijn ze nu precies? De korte online test geeft de gebruiker direct een indicatie van hoe ver een school is en biedt inspiratie over wat er nog meer gedaan kan worden. Zie https://www.gezondeschool.nl/primair-onderwijs/doe-de-test
  • een update van de Handleiding Gezonde School in opdracht van het RIVM. De handleiding biedt een praktische werkwijze voor (gezondheids)professionals om scholen te ondersteunen met de Gezonde School-aanpak. Zie https://www.loketgezondleven.nl/school

 

Contactpersoon

Michiel van der Grinten

Michiel van der Grinten

Onderzoeker-adviseur


030-2324 215
Mail Michiel
MEER INFO >