Duurzaamheid

Duurzaamheid staat steeds meer in de belangstelling. Een gezonde duurzame samenleving begint bij de kinderen van nu. Om kinderen meer te betrokken bij en bewust te maken van dit thema wordt hier steeds vaker aandacht aan besteed op school. Ook na school binnen de opvang, in clubs en in de huiselijke omgeving leren kinderen over gezonde voeding, natuur en milieu.

Oberon ondersteunt u bij:

  • Hoe je praktisch vorm kunt geven aan een gezonde en duurzame (brede) school
  • Hoe je samen met andere overheids- en onderwijsorganisaties kunt werken aan duurzaamheid en elkaar hierbij kunt versterken
  • Het in kaart brengen van de mogelijkheden om een schoolgebouw te verduurzamen.

Het Groene Kompas voor duurzame ontwikkeling in het MBO

Samen met Nordwin College, Wellantcollege en de Wageningen Universiteit heeft Oberon 'Het Groene Kompas voor duurzame ontwikkeling in het MBO' ontwikkeld en gemonitord. Het Groene Kompas helpt opleidingen om gestructureerd en op integrale wijze te werken aan het verankeren van duurzaamheid, zowel op het gebied van de bedrijfsvoering als het curriculum. Het geeft teamleiders, docenten en managers inzicht in waar ze staan als het gaat om duurzaamheid, helpt bij het maken van concrete afspraken en versterkt het eigenaarschap binnen opleidingsteams. Op Leraar24 leest en ziet u meer over dit project.