Sociale competentie

Veel scholen werken aan de bredere sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen.  Oberon ondersteunt scholen, instellingen en gemeenten bij vraagstukken op dit terrein. Daarbij besteden we ook aandacht aan de raakvlakken met  veiligheid, anti-pestbeleid, burgerschap en participatie. We kunnen u ondersteunen bij het in beeld brengen van uw beleidsdoelen, aanpak en verwachte opbrengsten. Ook hebben we een vragenlijst ontwikkeld waarmee we sociale competentie in kaart kunnen brengen (zelfvertrouwen, motivatie, samenwerking en zelfstandig werken). Wij denken graag met u mee over de aanpak van uw vragen. Zo bieden we al ondersteuning bij het:

  • volgen van de sociaal emotionele ontwikkeling bij zomerscholen
  • in kaart brengen van de opbrengsten  bij  Playing for Succes, bij leerlingen, ouders en leerkrachten
  • evalueren van beleid,  aanpak en opbrengsten (BEI, beleidsevaluatie)
  • vaststellen van leerwinst en toegevoegde waarde op burgerschapscompetenties en motivatie