Passend onderwijs en zorg voor jeugd

Oberon ondersteunt schoolbesturen, samenwerkingsverbanden en gemeenten bij het vormgeven van een lokale onderwijs- en jeugdagenda, met de focus op Passend onderwijs en jeugdzorg. Daarbij is ruim aandacht voor rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende partijen en de...
Lees meer >

Onderwijs- en jeugdbeleid

Het  lokale onderwijsbeleid is op dit moment volop in beweging. De verschuiving van verschillende taken brengt uitdagingen met zich mee, maar biedt tegelijkertijd kansen om zaken in overleg met partners anders en beter te organiseren. Wij helpen u graag deze kansen in het lokaal...
Lees meer >

Brede ontwikkeling

De omgeving waarin kinderen en jongeren zich ontwikkelen en opgroeien, verandert de komende jaren. Beleid en praktijk zijn in beweging, denk aan jeugdhulp, passend onderwijs, cultuureducatie en gezonde leefstijl. Oberon opereert graag op het snijvlak van onderwijs en jeugd, kinderopvang, kunst...
Lees meer >

Personeelsbeleid en professionalisering van onderwijspersoneel

Onderwijsontwikkeling en personeel zijn nauw aan elkaar verbonden: een kwaliteitsverbetering staat of valt met de kwaliteiten van het onderwijspersoneel.  Vanuit de overheid, onderwijsondersteunigsinstellingen en scholen  is veel aandacht voor de professionalisering van...
Lees meer >

Kwaliteitszorg

Kwaliteit is geen toeval!  Scholen en hun besturen willen het beste voor hun leerlingen. Zij willen onderwijs van goede kwaliteit en leerlingen die goede resultaten halen, zowel cognitief als sociaal-emotioneel. Om dit te realiseren is een kwaliteitszorgsysteem een essentieel hulpmiddel....
Lees meer >

Onderwijsinnovatie

Innovatie en leren zijn door zowel de landelijke overheid als ook door sectororganisaties als de PO-Raad en VO-raad genoemd als één van de speerpunten voor de komende jaren. Innovatie moet op de lange termijn leiden tot een kwalitatief goed arbeidsaanbod dat kan concurreren met...
Lees meer >