Zorg op de agenda

Met de brochure 'Zorg op de Agenda' zetten we in op samenhang in beleid. Samenhang tussen zorg in en om het onderwijs en opvoed- en opgroeiondersteuning dichter bij huis, tussen regulier- en speciaal onderwijs en samenhang in de rolverdeling tussen de betrokken partijen. We geven een overzicht van de actuele beleidsontwikkelingen met betrekking tot de verschillende (jeugd)zorg gerelateerde beleidsthema's, met name Passend onderwijs, ZIOS/ZAT en CJG. Verder gaan we in op de regierol van de gemeente met betrekking tot deze beleidsontwikkelingen. We eindigen met de belangrijkste knelpunten en een stappenplan dat gemeenten handvatten biedt voor de vormgeving en regie van de samenhang tussen onderwijs en zorg.

Contactpersonen


Michiel van der Grinten

Michiel van der Grinten

Onderzoeker-adviseur


030-2324 215
Mail Michiel
MEER INFO >

Debbie Kooij

Debbie Kooij

Onderzoeker-adviseur


030-2324 204
Mail Debbie
MEER INFO >