Werkplaatsen Onderwijsonderzoek PO en VO

Oberon voert in opdracht van NRO samen met Universiteit Utrecht een flankerend onderzoek uit naar de Werkplaatsen Onderwijsonderzoek PO (Amsterdam, Tilburg, Utrecht) en VO (Noord Nederland en OMO). Dit flankerend onderzoek bestaat uit een literatuurstudie en een evaluatieonderzoek. Onlangs verscheen de tweede tussenrapportage van de evaluatie van de werkplaatsen onderwijsonderzoek PO en de eerste rapportage van de werkplaatsen VO. Ook zijn er zes ‘good practices’ van samenwerkingen tussen scholen en hoger onderwijsinstellingen beschreven en die vindt u onderaan op deze pagina.

De resultaten laten zien dat in het eerste jaar van de werkplaatsen veel tijd is besteed aan de organisatie van de werkplaatsen. Hierdoor zijn de inhoudelijke opbrengsten nog beperkt. In het tweede jaar verschuift de aandacht van organisatie naar netwerk en borging van de structuur, en naar de uitvoer van het onderzoek. Het al dan niet hebben van een inhoudelijk thema binnen de werkplaats lijkt bepalend voor de mate van schoolontwikkeling, professionalisering en kennistransfer. Belangrijke aandachtspunten zijn de ontwikkeling die plaats vindt aan de kant van de instellingen voor Hoger Onderwijs die deelnemen aan de werkplaats en de kennistransfer.

De eindrapportage PO kunt u hier vinden.

De tweede tussenrapportage PO kunt u hier vinden.

De eerste tussenrapportage VO kunt u hier vinden.

De pilot Werkplaatsen Onderwijsonderzoek PO (2016-2019) heeft op basis van de ervaringen van de 3 werkplaatsen, het door Oberon uitgevoerde monitoronderzoek en literatuuronderzoek een aantal werkbare principes op een rij gezet. Dit heeft geresulteerd in een viertal interactieve canvassen: Een overkoepelend canvas met werkbare principes en achtergrondtekst en drie canvassen met illustraties vanuit de werkplaatsen WOU, WOA en POINT – Tilburg (canvas volgt). | 2020. De canvassen zijn hier te vinden.

Recent verscheen ook een blog in Didactief online van Ditte Lockhorst, Marleen Kieft en Ton Klein over peer review in praktijk(gericht)onderzoek.

Leest u het artikel in Didactief dat eerder is verschenen over de werkplaatsen en de blog van Ton Klein.

Contactpersonen


Ton Klein

Ton Klein

Directie


030-230 60 90
Mail Ton
MEER INFO >

Ditte Lockhorst

Ditte Lockhorst

Onderzoeker-adviseur


030-2324 233
Mail Ditte
MEER INFO >

Rianne Exalto

Rianne Exalto

Onderzoeker-adviseur


030-2324230
Mail Rianne
MEER INFO >