Werkplaatsen Onderwijsonderzoek PO – Tussenrapportage onderzoek jaar 1

Oberon voert samen met Universiteit Utrecht een flankerend onderzoek uit naar de Werkplaatsen Onderwijsonderzoek (Amsterdam, Tilburg, Utrecht), in opdracht van NRO. Dit flankerend onderzoek bestaat uit een literatuurstudie (link naar literatuurstudie) en een evaluatieonderzoek. Onlangs verscheen de eerste tussenrapportage van de evaluatie van de werkplaatsen onderwijsonderzoek PO.

In de tussenrapportage geven wij een overzicht van de eerste resultaten van het evaluatieonderzoek. In het eerste haar van de werkplaatsen is veel tijd besteed aan de organisatie van de werkplaatsen. Het opzetten van de werkplaats heeft veel tijd gevraagd van de betrokkenen. Hierdoor kan er nog weinig gesproken worden over de inhoudelijke opbrengsten.

Uit de tussenrapportage komen een aantal succesfactoren van een werkplaats naar voren die door de betrokkenen genoemd worden:

  1. De rol van de coördinator: deze is essentieel voor het slagen van een werkplaats.
  2. De rol van de schoolleiding en schoolbestuur op verschillende niveaus
  3. Een goede samenwerking tussen de betrokkenen.

Een belangrijke opbrengst is ook de ontwikkeling die plaats vindt aan de kant van de instellingen voor Hoger Onderwijs die deelnemen aan de werkplaats.

De complete tussenrapportage kunt u hier .

Leest u het artikel in Didactief dat onlangs is verschenen en de blog van Ton Klein.

Contactpersonen


Ton Klein

Ton Klein

Directie


030-230 60 90
Mail Ton
MEER INFO >

Ditte Lockhorst

Ditte Lockhorst

Onderzoeker-adviseur


030-2324 233
Mail Ditte
MEER INFO >

Angela de Jong

Angela de Jong

Onderzoeker-adviseur


030-2306095
Mail Angela
MEER INFO >