Werkdrukakkoord po

Schoolteams in het primair onderwijs waren zelf aan zet bij het formuleren van de oorzaken van hun werkdruk en het kiezen van oplossingen daarvoor. Met de extra middelen is meer personeel aangesteld en daarnaast heeft het gesprek over werkdruk in de teams bijgedragen aan een kritische kijk op de eigen lijst met taken. Voor de evaluatie zijn schoolleiders en personeelsleden van scholen geënquêteerd en zijn casestudies uitgevoerd. Deze evaluatie laat zien dat sinds de invoering van het werkdrukakkoord personeel minder werkdruk bij zichzelf en om zich heen ervaart.

Contactpersonen


Sjerp van der Ploeg

Sjerp van der Ploeg

Onderzoeker-adviseur


030-2324222
Mail Sjerp
MEER INFO >

Pauline van Eck

Pauline van Eck

Onderzoeker-adviseur


030-2324 217
Mail Pauline
MEER INFO >

Benjamin Bremer

Benjamin Bremer

Onderzoeker-adviseur


302306097
Mail Benjamin
MEER INFO >