Werkdruk bij Rotterdamse leerkrachten en intern begeleiders in het primair onderwijs

Oberon deed in opdracht van de gemeente Rotterdam en het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Rotterdam een onderzoek naar knelpunten rond passend onderwijs en de aansluiting met jeugdhulp. Eén van de knelpunten betreft de ervaren werkdruk bij leerkrachten en intern begeleiders.

Vanuit het werkveld kreeg het samenwerkingsverband regelmatig het signaal dat er op de Rotterdamse scholen veel werkdruk wordt ervaren vanwege de verzwaring van de problematiek die de leerkracht in de klas aantreft. De samenwerkende scholen binnen PPO Rotterdam besloten om - aanvullend op het onderzoek naar knelpunten rond passend onderwijs en de aansluiting met jeugdhulp - een enquêteonderzoek onder leerkrachten en intern begeleiders in het (speciaal) basisonderwijs en het speciaal onderwijs uit te zetten. Het doel van het onderzoek was erachter te komen waar de ervaren werkdruk door ontstaat en hoe deze eventueel verminderd kan worden. De uitkomsten van dit onderzoek zijn samengevat in een infographic, de gehele onderzoeksrapportage leest u hier.

Contactpersonen


Pauline van Eck

Pauline van Eck

Onderzoeker-adviseur


030-2324 217
Mail Pauline
MEER INFO >

Geertje Damstra

Geertje Damstra

Onderzoeker-adviseur


030-2324234
Mail Geertje
MEER INFO >