Webinar jeugdhulp in de school

Het goed organiseren van jeugdhulp in de school is geen gemakkelijke opgave. Het is een zoektocht om de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp zo vorm te geven dat kinderen passende zorg krijgen zonder lang te moeten wachten.

Om stappen te zetten in dit vraagstuk hadden schoolbestuurders, samenwerkingsverbanden passend onderwijs en zorgaanbieders zich aangemeld voor een ontwikkelgroep ‘Jeugdhulp in de school’ bij het Steunpunt Passend Onderwijs. Als onderdeel van de ontwikkelgroep heeft Oberon samen met het Steunpunt en het NJi in 2020 een webinar vormgegeven.

Het webinar werpt een licht op de meest recente inzichten vanuit onderzoek over jeugdhulp in de school, en benoemt ook op welke vragen onderzoek nog geen antwoord heeft gevonden. Opnames van de webinar en de bijbehorende documenten zijn hier te vinden.

Contactpersonen


Michiel van der Grinten

Michiel van der Grinten

Onderzoeker-adviseur


030-2324 215
Mail Michiel
MEER INFO >

Marjolein Bomhof

Marjolein Bomhof

Onderzoeker-adviseur


030 - 2324 201
Mail Marjolein
MEER INFO >