Waar staat het PO-veld? Toegevoegde waarde van Vensters PO

De PO-Raad en de Stichting Schoolinfo zijn, in navolging van het project Vensters voor Verantwoording voor het voortgezet onderwijs, gestart met het project Vensters PO. Dit is een project waarbij cijfermatige informatie over scholen voor primair onderwijs verzameld wordt in één systeem. Via drie Vensters worden ze, afhankelijk van de behoefte in het veld, op een toegankelijke manier teruggegeven aan scholen en schoolbesturen:

  • managementvenster
  • managementinformatie
  • schoolvenster
  • horizontale verantwoording
  • schoolkeuzevenster
  • schoolkeuze. 

In deze publicatie beschrijven we voor elk van deze drie vensters de huidige praktijk bij besturen en scholen, de mogelijkheden van bestaande systemen en de wensen van het veld. Vervolgens geven we per venster aan wat de toegevoegde waarde van Vensters PO kan zijn. Ook lichten we een aantal aandachtspunten en randvoorwaarden voor de verdere ontwikkeling van Vensters PO toe.

Meer informatie over Vensters PO.

Contactpersonen


Margot Oomens

Margot Oomens

Onderzoeker-adviseur


030-2324 213
Mail Margot
MEER INFO >

Eelco van Aarsen

Eelco van Aarsen

Onderzoeker-adviseur


030-2324 207
Mail Eelco
MEER INFO >